Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
Hoạt động dã ngoại

Hoạt động dã ngoại

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất

  • Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất

bé hoạt động ngoài trời

  • Các sự kiện lễ hội thường xuyên được tổ chức nhằm mục đích tạo sân chơi giúp trẻ cọ sát, thể hiện bản thân và phát huy khả năng tự tin trước đám đông, được nhà trường đầu tư kỹ lưỡng từ vật chất đến tinh thần. “

học mà chơi, chơi mà học


Danh mục: Hoạt động & Sự kiện